• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  20/04/2021: TS. Bùi Duy Hiếu (ĐH Công nghệ, ĐHQGHN), Security Hardware and Hardware Security for Ultra-low-power IoT: New challenges & Opportunities

  The Internet of Things (IoT) has been fostered by accelerated advancements in communication technologies, computation technologies, sensor technologies, artificial intelligence, cloud computing, and semiconductor technologies. During IoT’s operations, it may collect, transmit and process secret data, which raises security problems. Implementing security mechanisms for ultra-low-power and low-cost IoT devices is challenging because they are intended to be battery-based devices with a limited power budget, limited computation, and small memory footprint. In this talk, we will summarize the current options to secure ultra-low-power IoT applications and present our work on cryptographic hardware for IoT and our hardware security evaluation framework based on power estimation tools. This talk also discusses future research directions for security for ultra-low-power IoT applications.

  Speaker: TS. Bùi Duy Hiếu, ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

  Time: 15:30, Tuesday, April 20, 2021

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Duy-Hieu Bui received a B.Sc. degree in Electronics Telecommunication Technology from VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET), a member university of Vietnam National University (VNU), in 2010; an M.Sc. degree in Network and Telecommunications from University of Paris-Sud XI in 2012; and a Ph.D. degree in Nanotechnology and Nanoelectronics from University Grenoble Alpes, France (in collaboration with CEA-Leti and VNU-UET) in 2019. He is working as an assistant professor at The Information Technology Institute, VNU. He worked as a research engineer at the VNU-key Laboratory for Smart Integrated Systems (SISLAB), VNU-UET from 2017 to 2021. He previously worked at SISLAB, VNU-UET (2010-2015) on VLSI design for multimedia applications, and at CEA-Leti, MINATEC, France (2015-2017) on low-power security hardware and hardware security in L- IoT project. His research interests include hardware/software co- design and verification, embedded systems, low-power solutions for artificial intelligence, VLSI system/circuit designs for information security and hardware security.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]