• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  02/06/2020: ThS. Nguyễn Văn Lý (San Diego State Univ., US), SVM-based Channel Estimation and Data Detection for Massive MIMO Systems with One-Bit ADCs

  The use of low-resolution Analog-to-Digital Converters (ADCs) is a practical solution for reducing cost and power consumption for massive Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) systems. However, the severe nonlinearity of low-resolution ADCs causes significant distortions in the received signals and makes the channel estimation and data detection tasks much more challenging. In this talk, we show how Support Vector Machine (SVM), a well-known supervised learning technique in machine learning can be exploited to provide efficient and robust channel estimation and data detection in massive MIMO systems with one-bit ADCs. First, we propose SVM-based channel estimation methods for both uncorrelated and spatially correlated channels. Next, a two-stage detection algorithm is proposed where SVM is further exploited in the first stage. We also propose an SVM-based Joint Channel Estimation and Data Detection (CE-DD) method and an extension to OFDM systems with frequency-selective fading channels. Simulation results show that the proposed methods are efficient, robust, and also outperform existing ones.

  Speaker: ThS. Nguyễn Văn Lý, San Diego State Univ.

  Time: 15:30, Tuesday, June 02, 2020

  Venue: Webinar – Microsoft Teams

  speaker

  Ly V. Nguyen received the B.Eng. degree in electronics and telecommunications from the University of Engineering and Technology, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam, in 2014, and the M.Sc. degree in advanced wireless communications systems from The CentraleSupélec, University of Paris-Saclay, France, in 2016. He is currently pursuing a Ph.D. degree in a joint doctoral program in computational science with San Diego State University and The University of California, Irvine, CA, USA. He received a Best Paper Award at the IEEE ICC 2020 as the first author. His research interests include wireless communications, signal processing, and machine learning.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]