• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  18/05/2021: TS. Nguyễn Phi Lê (ĐH Bách Khoa Hà Nội), A Fine-grained AI-based Mobile Air Quality Monitoring and Forecasting

  Recently, with rapid industrialization and urbanization, air pollution is becoming an increasingly painful issue than ever in Vietnam. So far, air monitoring has been carried out by using monitoring stations located at fixed locations. However, due to the cost of installation, deployment, and operation, the number of monitoring stations deployed is often very small. As a result, they only cover a limited area, which is insufficient compared to the actual needs. In this research, we propose a novel air monitoring system that exploits the dynamicity of public vehicles to broaden the air quality monitoring regions. In this talk, we first present the overview of the proposed system and figure out the research problems inside. We also introduce our preliminary at the current stage.

  Speaker: TS. Nguyễn Phi Lê, ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Time: 15:30, Tuesday, May 18, 2021

  Venue: Webinar; Access code: https://bit.ly/2FkRlae

  speaker

  Nguyen Phi Le received her B.E. and M.S. degrees from the University of Tokyo in 2007 and 2010, respectively. She received her Ph.D. in Informatics from The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI, Tokyo, Japan in 2019. Currently, she is an assistant professor at the School of Information and Communication, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam. Her research interests include network architectures, applied AI in networking, Internet of Thing networks, mobile edge computing networks, crowdsensing, data mining.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]