• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  17/11/2020: TS. Phan Quốc Huy (Queen Mary Univ. London, UK), Machine learning applied to home-based healthcare monitoring

  The ongoing demographic change has resulted in a large aging population with increased life expectancy in many countries around the world. Consequently, it raises an urgent need for efficient, accessible, cost-effective, and scalable healthcare solutions that can serve a large number of aging people. There is a great opportunity to explore state-of-the-art computational modelling techniques combined with non-invasive, and wearable sensors, actuators and modern communication technologies aimed at transitioning healthcare solutions to home-based environments. The goal is to develop user-friendly wearable devices, new signal processing techniques, and novel machine learning algorithms targeted at home-based health and medical care monitoring applications. This talk will showcase machine learning algorithms applied to acoustic monitoring for sound event detection and to brain-based sleep monitoring with mobile EEG wearable devices. Outlooks on future research in these directions will be also discussed.

  Speaker: TS. Phan Quốc Huy, Queen Mary Univ. London

  Time: 15:30, Tuesday, November 17, 2020

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Huy Phan is a Lecturer in AI at the School of Electronic Engineering and Computer Science, Queen Mary University of London since April 2020 after a postdoc position in the University of Oxford and a Lecturer position at the University of Kent. His research focuses on developing machine learning algorithms for temporal signal analysis, particularly audio/speech analysis and biosignal analysis. He is strongly interested in healthcare applications. Following the Computer Science education at the University of Science at Ho Chi Minh City, Vietnam and the Computer Engineering education at Nanyang Tech. Univ., Singapore, Huy Phan received a PhD degree (Dr.-Ing. in German system) with summa cum laude in Computer Science from the University of Lübeck, Germany. His Ph.D. thesis “Audio event detection, classification, and beyond” was awarded the Bernd Fischer award by the University of Lübeck in 2018.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]