• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  17/09/2019: CN. Yuki Iwata (Univ. Electro-Communications, Japan), Vital Sign Acquisition using CW Doppler Radar under Random Body Movement rejected by PCA Algorithm

  Vital sign measurement using a continuous wave (CW) – Doppler radar technique is widely applied where non-contact detection and privacy protection is required, such as infection screening in quarantine stations and sleep monitoring systems in home healthcare. However, CW-Doppler radar measures the velocity of chest surface movement consisting of cardiac and breathing signals with random body movement noise. Therefore, extracting cardiopulmonary information from the superimposed signal is a remaining challenge. Our objective is to remove the signal caused by the movement of the body and breathing, moreover, extract the heartbeat signal from the superimposed signal without relying on simultaneous measurements with other sensors. We proposed a novel adaptive algorithm based on a matched filter using a principal component analysis (PCA) to estimate the heartbeat signal measured under the breathing and random body movements. The proposed algorithm was experimentally evaluated on 6 actual measurement data obtained by healthy subjects. In the experiments, the chest perturbation was recorded while subjects keep their natural breathing for 10 minutes using CW – Doppler radar, and the ECG signal was recorded simultaneously as a grand truth. As a result, the average error of heartbeat per minute of 1.36 bpm and the average root mean square error of R-R intervals of 0.24 sec was obtained. The proposed adaptive algorithm based on PCA showed good performance on extracting heartbeat signals from the CW-Doppler radar for vital sign measurement.

  Speaker: CN. Yuki Iwata, Univ. Electro-Communications

  Time: 15:30, Tuesday, September 17, 2019

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Yuki Iwata received A.Sc. and B.Sc. in Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology in 2017 and 2019 respectively. He is now a graduate student at the University of Electro-Communications. His research interests include biomedical signal processing, feature extraction, doppler radar architecture, infection screening system.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]