• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  17/08/2021: TS. Phạm Ngọc Thảo (ĐH Công nghệ, ĐHQGHN), Piezoelectric Micromachinied UltrasonicTransducers (pMUTs) and Their Applications

  Piezoelectric micromachined ultrasonic transducers (MUTs) have a lot of advantages such as small size, lightweight, low power consumption compared to piezoelectric bulk ceramic transducers, and thus have been used in many applications such as ultrasonic imaging, rangefinder, fingerprint sensor and so on in recent years. These advantages make the pMUT suitable for consumer electronics with its huge market. Many research groups and companies have developed various pMUTs for enhancing the performances. The most important index of the performance is the signal-to-noise ratio (SNR), and high SNR is achieved by enhancing both transmitting and receiving performances of pMUTs. In this presentation, I will show my work in developing novel materials and designs for improved pMUT performances. Moreover, the outlook for the future development of pMUT technology and the potential applications made feasible by integrated PMUT devices are also presented.

  Speaker: TS. Phạm Ngọc Thảo, ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

  Time: 15:30, Tuesday, August 17, 2021

  Venue: Webinar

  speaker

  Pham Ngoc Thao received her B.E degree in Physics in 2010, MSc. degree in Material Science in 2013 from Hanoi University of Science and Technology (HUST), and Dr.E. degree in Mechanical Engineering from Tohoku University in 2019. She was a Lecturer at the School of Engineering Physics, HUST from 2010 to 2011, and Research Assistant at International Training Institute for Materials Science, HUST from 2013 to 2015. She is currently Lecturer from 2019 at the Faculty of Electronics and Telecommunications, VNU University of Engineering and Technology. Her research interests focus on (i) the new piezoelectric materials and the novel designs for pMUT as well as their applications; (ii) BioMEMS Microsystems for healthcare applications.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]