• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  16/11/2021: TS. Khuất Văn Thành (Học viện Kỹ thuật Quân sự ), Laser Fault Injection in a 32-bit Microcontroller: From the Flash Interface to the Execution Pipeline

  Fault Injection (FI) is an active side-channel attack in which an attacker induces faults to the target and further exploits them to extract secret information by differential analysis (fault vs no-fault). Many FI techniques have been developed, such as clock or voltage tampering, Electromagnetic fault injection, Laser fault injection (LFI). The attacks can be classified into invasive, semi-invasive, and noninvasive attacks. LFI can be classified into semi-invasive techniques because the device needs to be unpackaged to guarantee that the light can reach the circuit layer. In this attack technique, a laser source is used to induce ionization in electronic circuit devices, causing the targets to behave differently. LFI has an extremely high spatial resolution which makes it possible to achieve a local effect on a single element with even the most advanced technology. This talk is about a method for obtaining faults using Laser Fault Injection (LFI) in a 32-bit Microcontroller (MCU) from the Flash interface to the execution pipeline via the AHB bus.

  Speaker: TS. Khuất Văn Thành, Học viện Kỹ thuật Quân sự

  Time: 15:30, Tuesday, November 16, 2021

  Venue: E3-710,144 Xuan Thuy,Cau Giay, Hanoi; Access code: https://bit.ly/3HobwPx

  speaker

  Van Thanh Khuat received a Bachelor’s degree at Xidian University, China in 2012. As a student, he was awarded several times the “excellent student” scholarship for international students. In the year of 2011, he took part in the national contest of electronics circuit design for students and won the second prize in the Shannxi province. In 2012, he got a full scholarship from CSC scholarships for his Ph.D. program. In 2016, he achieved a Ph.D. degree from Xi’an Jiaotong University, China, and his Ph.D. thesis was graded excellent. He is currently a lecturer at the Department of Information security, Le Quy Don Technical University. From 2020 to 2021, he held a postdoc position at Telecom Paris, France. His research interests include embedded security and fault injection. He also has co-authored several publications at top journals and conferences in the fields.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]