• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  16/10/2018: ThS. Lê Hoàng Quỳnh (ĐH Công nghệ), Large-scale Exploration of Neural Relation Classification Architectures

  Experimental performance on the task of relation classification has generally improved using deep neural network architectures. One major drawback of reported studies is that individual models have been evaluated on a very narrow range of datasets, raising questions about the adaptability of the architectures, while making comparisons between approaches difficult. In this work, we present a systematic large-scale analysis of neural relation classification architectures on six benchmark datasets with widely varying characteristics. We propose a novel multi-channel LSTM model combined with a CNN that takes advantage of all currently popular linguistic and architectural features. Our ‘Man for All Seasons’ approach achieves state-of-the-art performance on two datasets. More importantly, in our view, the model allowed us to obtain direct insights into the continued challenges faced by neural language models on this task.

  Speaker: ThS. Lê Hoàng Quỳnh, ĐH Công nghệ

  Time: 15:30, Tuesday, October 16, 2018

  Venue: E3-707, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Le Hoang Quynh was a researcher at the Data Science and Knowledge Technology Lab at VNUH UET. She was also PhD student under supervised by Prof. Nigel Collier (Cambridge University, UK) and Dr. Dang Thanh Hai (UET VNU). She is currently working on the biomedical text mining field which lies at the intersection of Natural Language Processing and Biomedical science. Her research interests are, among others, named entity recognition, relation extraction and event extraction.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]