• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  16/04/2019: TS. Đậu Sơn Hoàng (RMIT Australia), Applications of coding theory in distributed storage systems and distributed computing

  In this talk, we discuss recently emerging problems in distributed storage systems and distributed computing where redundant data and redundant computation help to improve the performance of the systems. In the first part of the talk, I will overview different kinds of erasure codes (each code specifies a different method to create data redundancy) proposed in the literature and used in practice, in particular, Reed-Solomon codes (currently employed by Google, Facebook, Quantcast, Baidu, and Hadoop Distributed File System, to name a few), which I have been mainly working on. In the second part, I will introduce the problem of coded distributed computing and go through a few interesting results recently published in the literature. I will also mention briefly some opportunities for pursuing a Ph.D. degree in Australia and so, students who are interested are welcome to the talk.

  Speaker: TS. Đậu Sơn Hoàng, RMIT Australia

  Time: 15:30, Tuesday, April 16, 2019

  Venue: E3-212, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Dau Son Hoang is currently a lecturer in Computer Science and Information Technology at RMIT University, Australia. He got his bachelor’s degree in Applied Mathematics & Informatics from Vietnam National University, Hanoi, in 2006, and his PhD’s degree in Mathematics from Nanyang Technological University, Singapore, in 2012. He has been working on Coding Theory and Discrete Mathematics for more than ten years and has published 13 papers in reputable journals in these fields such as IEEE Transactions on Information Theory, IEEE/ACM Transactions on Networking, IEEE Transactions on Selected Areas in Communications, Algorithmica, and SIAM Journal on Discrete Mathematics. He is currently the chief investigator of a 3-year DECRA project on advanced coding techniques for fast failure recovery in distributed storage systems, awarded by the Australian Research Council in 2018.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]