• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  14/01/2019: GS. Quang Hà (Univ. Technology Sydney, Australia), Smart Systems for Infrastructure Control & Monitoring

  Speaker: GS. Quang Hà, Univ. Technology Sydney

  Time: 15:30, Monday, January 14, 2019

  Venue: E3,144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Quang Phuc Ha received the B.E. degree in electrical engineering from the Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam, in 1983, the Ph.D. degree in complex systems and control from Moscow Power Engineering Institute, Russia, in 1993, and the Ph.D. degree in intelligent systems from the University of Tasmania, Australia, in 1997. He is currently an Associate Professor with the Faculty of Engineering and Information Technology, School of Electrical and Data Engineering, University of Technology Sydney, Australia. His research interests include automation, robotics, and control systems.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]