• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  13/11/2018: ThS. Nguyễn Thị Anh Đào (AVITECH), Một số phương pháp xử lý tín hiệu EEG hỗ trợ chẩn đoán bệnh động kinh

  Speaker: ThS. Nguyễn Thị Anh Đào, AVITECH

  Time: 15:30, Tuesday, November 13, 2018

  Venue: E3-707, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Nguyen Thi Anh-Dao was born in Thai Binh, Vietnam, in 1981. She got her Bachelor degree in Electronics – Telecommunications Technology in 2003, Master degree in Electronics -Telecommunications Technology in 2013 and since November 2013, she has been a Ph.D. student in Electronics – Telecommunications Technology in 2013 from University of Engineering and Technology, Vietnam National University Hanoi.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]