• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  13/10/2020: TS. Phạm Duy Hưng (ĐH Công nghệ), Distributed Coverage Control for Networked Multi-Robot System in Any Environments

  In this seminar, we present a distributed coverage control for networked multi-robot systems in any environments. The distributed coverage control is developed by combining the interconnected hexagon-lattices based coverage and the hierarchical distributed control of networked multi-robot systems. The distributed coverage control is capable of driving mobile robots to move in the network to cover any environments. We have demonstrated the effectiveness of this distributed coverage control for the network of real mobile robots in both convex and non-convex real-world environments.

  Speaker: TS. Phạm Duy Hưng, ĐH Công nghệ

  Time: 15:30, Tuesday, October 13, 2020

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Pham Duy Hung is currently a lecturer at Faculty of Electronics and Telecommunications, VNU-University of Engineering and Technology, Vietnam and also is a member of The More-Than-One Robotics Laboratory ( www.morelab.org), University of Prince Edward Island, Charlottetown, PE, Canada. He received the B.Sc, M.Sc, and Ph.D degree in Electronics and Telecommunications (Robotics) from VNU-University of Engineering and Technology, Vietnam in 2003, 2006 and 2020, respectively. He worked as a post-doctoral researcher at University of Prince Edward Island, Canada in 2019. His current research interests include robotics and distributed control techniques for networked multi-robot systems with an emphasis on deployment, exploration, coverage, and multiple target tracking.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]