• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  13/09/2022: ThS. Tran Viet Khoa (AVITECH), Deep Transfer Learning: A Novel CollaborativeLearning Model for Cyberattack DetectionSystems in IoT Networks

  Federated Learning (FL) has recently become an effective approach for cyberattack detection systems, especially in Internet-of-Things (IoT) networks. By distributing the learning process across IoT gateways, FL can improve learning efficiency, reduce communication overheads and enhance privacy for cyberattack detection systems. One of the major challenges for deploying FL in IoT networks is the unavailability of labeled data and dissimilarity of data features for training. The state-of-the-art studies require the participated datasets of networks to have the same features, thus limiting the efficiency, flexibility as well as scalability of intrusion detection systems. In this talk, I will present a our proposed framework that leverages Transfer Learning (TL) to overcome these challenges. Particularly, it enables a target network with unlabeled data to effectively and quickly learn “knowledge” from a source network that possesses abundant labeled data. The proposed framework can address these problems by exchanging the learning “knowledge” among various deep learning models, even when their datasets have different features. Extensive experiments on recent real-world cybersecurity datasets show that the proposed framework can improve more than 40% in efficiency as compared to the state-ofthe- art deep learning-based approaches.

  Speaker: ThS. Trần Việt Khoa, AVITECH

  Time: 15:30, Tuesday, September 13, 2022

  Venue: Webinar

  speaker

  Tran Viet Khoa completed B.Sc. degree in Electronics and Telecommunications from University of Engineering and Technology (UET), Vietnam National University (VNU) in 2008. He received M. Sc degree of Paris-sud 11, France in 2010, in a join program between VNU and France. After that, Mr Khoa has eight years working as network engineer in two largest telecommunication companies in Vietnam – EVN Telecom and Viettel Network Corporation about networking and security systems. Now he has been a Ph.D. student at VNU- UET since June 2019. His research interests include IoT, Deep learning, Cyberattack detection.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]