• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  13/07/2021: ThS. Đỗ Văn Hoàn (Univ. Munich, Germany), Clustering and Visualization of Big and Multimodal Omics Data

  Emerging single cell genomics technologies such as single cell RNA sequencing provide new opportunities for discovery of previously unknown cell types and facilitating the study of biological processes such as cancer development. Clustering and visualization using dimensionality reduction techniques such as t-SNE and UMAP are the fundamental steps in analyzing high-dimensional data produced by the technologies. However, computational models have been challenged by the exponential growth of the data thanks to the growth of large-scale genomic projects such as the Human Cell Atlas. In this talk, we will introduce Specter, a computational method that utilizes recent algorithmic advances in fast spectral clustering and ensemble learning. Specter achieves a substantial improvement in accuracy over existing methods and identifies rare cell types with high sensitivity. Moreover, its speed allows Specter to scale to millions of cells and leads to fast computation times in practice. In addition, we will present j-SNE and j-UMAP as the generalizations to the joint visualization of multimodal omics data, e.g., CITE- seq data that simultaneously measures gene and protein marker expression. The approach automatically learns the relative importance of each modality in order to obtain a concise representation of the data.

  Speaker: ThS. Đỗ Văn Hoàn, Univ. Munich

  Time: 15:30, Tuesday, July 13, 2021

  Venue: Webinar; Access code: https://bit.ly/3wvKLSL

  speaker

  Mr. Van-Hoan Do received his Bachelor degree in Mathematics from the Vietnam National University, Hanoi (VNU), Vietnam (2013) and Master degree in Mathematics from the Freie Universität Berlin & Berlin Mathematical School in Germany (2017). Currently he is a 4th year PhD student at Gene Center, LMU Munich. His work has focused on developing computational methods and user-friendly tools for the analysis of large-scale single cell RNA-seq and multimodal omics data. He has developed several computational methods & tools (e.g., Sphetcher, Specter, and Jvis) for analyzing single cell genomics data. The methods have been published in high impact journals such as Genome Research, Genome Biology. His research interests include machine learning, optimization, and big data.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]