• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  13/04/2021: TS. Đặng Nam Khánh (ĐH Công nghệ, ĐHQGHN), Fault-tolerance through-silicon-via for 3-D integrated circuits

  Through-Silicon-Via (TSV) is considered as the nearfuture solution to realize low-power and highperformance 3D-Integrated Circuits (3D-ICs) and 3DNetwork-on-Chips (3D-NoCs). However, imperfection in TSV-based IC manufacture has been one of the most critical challenge for realizing this technology. Moreover, the lifetime reliability issue of TSV due to its fault sensitivity and the high operating temperature of 3D-ICs, which also accelerates the fault-rate, is one of the most critical challenges. In this presentation, we will discuss the method to detect, diagnose and recover the TSV defects.

  Speaker: TS. Đặng Nam Khánh, ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

  Time: 15:30, Tuesday, April 13, 2021

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Khanh N. Dang received his Ph.D. degree from The University of Aizu, Japan in 2017. Since 2017, he has been a lecturer at VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems, Vietnam National University Hanoi (VNU), Hanoi Vietnam. Dr. He is/was a visiting researcher at the University of Aizu in 2019 and 2020-2021. His research interests include System-on-Chips/Network-on-Chips, 3D-ICs, neuromorphic computing, machine learning, and fault-tolerant systems.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]