• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  12/11/2019: CN. Trần Xuân Tuyến (ĐH Công nghệ), Brain network analysis and its applications to brain disorders assessment

  Most of the previous neurotech researches solely concentrate on single neurons within small brain areas rather than analyzing the communication between different regions. The actual brain operation, however, is a high interconnection, so more useful and informative features are acquired only if we take into account the relationships among various sources of brain signals. The theory of network analysis provides an effective tool to investigate the interaction of different areas within the brain, which is modeled as a complex network. This approach has been widely applied to a variety of brain disorder diagnosis. The purpose of this presentation is to provide some basic concepts and state-of-art researches on complex brain network analysis as well as its application to brain disorders assessment.

  Speaker: CN. Trần Xuân Tuyến, ĐH Công nghệ

  Time: 15:30, Tuesday, November 12, 2019

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Tran Xuan Tuyen received B.Sc. degree in Electronics and Telecommunications from University of Engineering and Technology (UET), Vietnam National University (VNU) in 2019. He is now a research and teaching assistant at the Signal and System laboratory within VNU-UET. His research interests include neurotechnology, machine learning applied to signal processing.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]