• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  10/09/2019: CN. Cindy Châu (Harvard Univ., US), A Brief Overview of the Neuroscience of Mental Illness

  In this talk, we focus on a brief introduction of neuroscience on several mental disorders, including depression, anxiety, schizophrenia, and Alzheimer’s Disease. We will first review common brain regions and neurotransmitters implicated in these disorders. We will then characterize each disorder and provide leading hypotheses on the pathogenesis of each disorder, including dysfunctions in the neural circuitries and potential interactions between genes and the environment.

  Speaker: CN. Cindy Châu, Harvard Univ.

  Time: 15:30, Tuesday, September 10, 2019

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Cindy Chau received an A.B. degree in Neuroscience from Harvard College, Boston, Massachusetts, United States, in 2019, with cum laude honors. During her time at Harvard College, she co-founded and directed a peer counseling group to provide peer support and increase mental health awareness. She also pursued an independent honors thesis on the long-term effects of radiation on cognitive decline and glial pathologies under the supervision of Prof. Cynthia Lemere at Brigham and Women’s Hospital. She is currently pursuing the Benjamin Trustman Fellowship, awarded by Harvard College’s Office of Undergraduate Research and Fellowships, to pursue mental health work in Vietnam, and is doing her internship at the University of Education, Vietnam National University.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]