• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  10/01/2023: Dr. Luu Phuc Loi (Pacific Informatics, Vietnam), Epigenomics in clinical applications

  More and more genetic and genomic testing are developed and approved to be used in clinic after human genome project finished in 2001. With the emerging of NGS in 2005, the genetic and genomic testing is further advanced and plays an important role in clinical diagnosis and prognosis. Were born later, epigenetic and epigenomic testing are still unmature and in development phase. However, there are a few tests available for several cancers in oncology hospitals. These tests are not only for pronosis and diagnosis but also for monitoring the treatments. In this presentation, Loi will share the journey of development clinical epigenetic (DNA methylation) markers including tissue and liquid biopsy in some cancers and infection disease. In addition, Loi will also show some data of pharmaco-epigenomics in treatment of breast cancer using epigenetics drugs.

  Speaker: TS. TLưu Phúc Lợi, Pacific Informatics, Vietnam

  Time: 3:30-4:30pm, Tuesday, January 10, 2023

  Venue: Webinar; Access code: https://bit.ly/3QcEs21

  speaker

  Dr. Loi is a Bioinformatics Team Leader at Pacific Informatics, Vietnam. Dr. Loi has been working as a medical researcher at Garvan Institute of Medical Research, Sydney, Australia since 2014. He has developed a long-term interest in clinical epigenetics and genomics using the next-generation sequencing (NGS) technologies since his Bioinformatics Master training at the Max Planck Institute for Informatics and doctoral at the Max Planck Institute for Molecular Biomedicine, Germany during 2008 – 2014. Based on the NGS, Loi has built multiple bioinformatics tools and wet-let protocols for a wide range of studies from mechanism studies to translational research. After moving to Garvan, Loi established his own research topic on translational studies including pharmaco-epigenomics and epigenetics biomarker development for prognosis, diagnosis and disease progression monitoring in breast, prostate cancer, and rare genetic diseases. He has (co)-authored several publications in high impact factor journals such as Nature communications, Cancer cell, Clinical and Translational Medicine, Genome Research.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]