• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  09/12/2019: Prof. Hady Lauw, Preference Learning from Multimodal Data

  With pervasive digitization, two trends are emerging. One is the proliferation of choices in our consumption of both physical and digital goods and services. The other is the “datafication” of our behaviors, whereby users’ preferences increasingly manifest through multiple modalities of preference signals, e.g., consumptions, ratings, reviews, networks, images. The first points to the challenge of helping users to navigate the ever-expanding universe of options. The second points to the opportunity of harnessing data in modeling user preferences. In this talk, we provide an overview of our research in learning and modeling user preferences from multi-modal preference signals.

  Speaker: Prof. Hady Lauw, Singapore Management Univ.

  Time: 2019-12-09

  Venue: E3-212, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Hady Lauw is an Associate Professor of Information Systems at Singapore Management University, as well as NRF Fellow of the Singapore National Research Foundation. Formerly, he served as postdoctoral researcher at Microsoft Research in Silicon Valley, as well as scientist at A*STAR’s Institute for Infocomm Research. Earlier, he received his Ph.D. from Nanyang Technological University. He is currently serving as the Chair of the Singapore Chapter of ACM SIGKDD. For more information, see http://www.hadylauw.com.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]