• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  05/09/2020: TS. Nguyễn Hoàng Quân (ĐH Công nghệ), Integration and Testing Challenges of Nano Satellites: Experiences from a Space Technology Project

  Since the dawn of space-age, many artificial satellites have been launched and operationalized by many space-faring nations for Earth observation, Communication, Navigation, and Space sciences applications. Nano Satellites offer a compelling alternative to large space projects, with the capability to support commercial, governmental, academic applications responsively and cost-effectively. Also, Nano Satellites have a lot of potential in the future and will give rise to a lot of new developments in various technologies and are needed from a strategic point of view in the near future. Assembly, Integration, and Testing (AIT) is a very important phase in the spacecraft development cycle. It verifies functions of all hardware and software elements of the integrated spacecraft. Generally, AIT activity starts with the beginning of the spacecraft development life cycle. It includes assembly of many components, parts, and manufactured subsystems, followed by integration and testing of the flight spacecraft. This presentation will explain various aspects of spacecraft integration and testing activities in a space technology project.

  Speaker: TS. Nguyễn Hoàng Quân, ĐH Công nghệ

  Time: 15:30, Saturday, September 05, 2020

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Dr. Nguyen Hoang Quan is Deputy Head of the Department of Mechanical Aerospace Engineering at the School of Aerospace Engineering of VNU University of Engineering and Technology, Hanoi, Vietnam. He received the M.S degree in Mechanical Structure and Material from Paris-Est University, Marne-la-valee, France in 2005, and the Ph.D. in Mechanic and Energy from Lorraine University, France in 2009. He joined the Faculty of Engineering Mechanic and Automation, VNU University of Engineering and Technology in 2011 and started working as a lecturer. In 2019, he moved to the Department of Mechanical Aerospace Engineering, School of Aerospace Engineering. His research interests are in the areas of Heat and Mass Transfer, Computational Fluid Dynamic (CFD), Unmanned Aerial Vehicle (UAV).

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]