• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  09/03/2021: GS. Mérouane Debbah (Huawei France Research Center, France), Breakthrough Research: From Innovation to Invention

  Prof. Merouane Debbah will talk about breakthrough research, focusing on Mathematics and Algorithms for Information and Communication Technology (ICT). He will in particular explain the various research domains, going from business-driven to technology-driven and, more recently, innovation-driven research. The talk will be followed by a Q&A session.

  Speaker: GS. Mérouane Debbah, Vice-President of Huawei France Research Center

  Time: 15:30, Tuesday, March 09, 2021

  Venue: 212-E3, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Mérouane Debbah is Vice-President of Huawei France Research Center, Director of Lagrange Mathematical and Computing Research Center and of the Mathematical and Algorithmic Sciences Lab. He has more than 20 years of experience in the ICT industry and has founded various research labs. He is an IEEE Fellow, a WWRF Fellow, a EURASIP Fellow, and a Membre émérite SEE. He is a highly cited researcher and has received numerous awards and prizes for his research work, such as the ERC Grant MORE (Advanced Mathematical Tools for Complex Network Engineering) from 2012 to 2017, the Mario Boella Award in 2005, the IEEE Glavieux Prize Award in 2011, the Qualcomm Innovation Prize Award in 2012 and the 2019 IEEE Radio Communications Committee Technical Recognition Award. He has received 20 best paper awards, including the 2007 IEEE GLOBECOM Best Paper Award and the 2019 IEEE Communications Society Young Author Best Paper Award. In the wireless communication field, he is one of the pioneers of the small cells (4G) and massive MIMO (5G) technologies.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]