• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  08/06/2021: TS. Nguyễn Vũ Linh (Eindhoven Univ. Tech., Netherlands), Examples of Classification Tasks

  Classification is a machine learning approach in which the computer learns a map from objects (and their features) to classes. Numerous studies have focused on the setting of multi-class classification with a single class variable. More general classification tasks are to predict multiple class variables simultaneously, i.e. multi-dimensional classification (MDC). When the class variables are binary, the MDC task is reduced to a multi- labelclassification(MLC) task. In this talk, we shall quickly illustrate those classification tasks (using examples). The talk also mentions ensemble learning and active learning which are respectively used to seek better predictive performance on a predictive modeling task than a single predictive model and to exploit labeled data in the most effective way. Making set-valued predictions in classification tasks will be discussed. Incases of uncertainty, a predictive model preferably returns a set of candidate classes instead of predicting a single class label with little guarantee. When making set-valued predictions, the classifier should strive for an optimal balance between the correctness (the true class is among the candidates) and the precision(the candidates are not too many) of its prediction.

  Speaker: TS. Nguyễn Vũ Linh, Eindhoven Univ. Tech.

  Time: 15:30, Tuesday, June 08, 2021

  Venue: Webinar; Access code: https://bit.ly/3uYyqpz

  speaker

  Vu-Linh Nguyen received his Bachelor degree in Mathematics from the Vietnam National University, Hanoi (VNU), Vietnam (2013) and Master degree in Knowledge Science from the Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Japan (2015). From 2015-2018, he pursued his Ph.D. studies at the University of Technology of Compiègne (UTC), France, working on classification and active learning. From 2018-2020, he was a postdoc at the Paderborn University (UPB), Germany, working on multi-label classification and ensemble learning. Vu-Linh Nguyen joined the Eindhoven University of Technology (TU/e) in February 2021 as a Postdoc in the Uncertainty in Artificial Intelligence group, Department of Mathematics and Computer Science. His research interests include uncertainty quantification, classification, active learning, ensemble learning, and causal representation learning.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]