• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  08/03/2022: PGS. Mai Anh Tuấn (ĐH Công nghệ, ĐHQGHN), Robust assessment of obstructive sleep apnea at home: socioeconomic considerations in low- and middle-income

  Sleep apnea does not kill people due to breath stopping but it affects our quality of life and performance. The real issue in Vietnam is that people do not know about it and many people are not diagnosed, or even if they know they may not know what to do. So, the mission of a proposed project, apart from academic concern, is to improve the awareness level of Vietnam about OSA and attract the attention of the Society so that more people will be diagnosed and treated. This talk will deliver a short information about what are doing to connect our in-land resources for support OSA patients in Vietnam and other countries.

  Speaker: PGS. Mai Anh Tuấn, ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

  Time: 15:30, Tuesday, March 08, 2022

  Venue: Webinar

  speaker

  Dr. Mai Anh Tuan received his Ph.D. in Chemistry from Claude Bernard University Lyon 1, France, in 2004. He has worked for Hanoi University of Science and Technology for almost 18 years, followed by 3-year as a director of the Microfabrication Laboratory and Pilot Plant at Hoa Lac High-Tec Park (MPH). He also is the Vice- Director of Technology Incubator of NACENTECH. Dr. Tuan also works as a senior industrial consultant and an expert at Vietnam Industrial Agency (VIA), focusing on supporting the local companies (mechanical, electronics, and automobile) to participate in the supply chain worldwide. Dr. Tuan has moved to VNU University of Engineering and Technology (UET-VNU) since 2022, and he is currently working for the Faculty of Electronics and Telecommunications with a group of engineers from the Institute of Technology Applications (Ministry of Science and Technology).

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]