• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  07/12/2021: TS. Vũ Thị Thơm (ĐH Y Dược – ĐHQGHN), Endothelium and Microcirculation in Noncommunicable Diseases

  The endothelium is a mono-layer of cells lining the interior surface of entire vascular system. In physiological condition, the endothelium kept the intact of vessel by stabilizing the vessel permeability as a bed for multiple signaling cascades. When the endothelium injured call endothelial dysfunction, it turned to pathological condition like thrombosis, inflammation that could lead to atherosclerosis, stroke, coronary syndrome, tissue damage which are considered as noncommunicable diseases. In vascular system, the vessel included artery, vein and capillary. Small artery and vein and the capillary system were called microcirculation. The endothelium plays very important role in microcirculation when they are the functional cell layer of microcirculation. In addition, anti-platelet aggregation is considered as one of strategy to prevent multiple cardiovascular diseases and vessel complications. In this talk, I will present about endothelium, microcirculation, and the use of anti-platelet aggregation in the prevention of the non-communicable diseases.

  Speaker: TS. Vũ Thị Thơm, ĐH Y Dược – ĐHQGHN

  Time: 15:30, Tuesday, December 07, 2021

  Venue: E3-710,144 Xuan Thuy,Cau Giay, Hanoi; Access code: https://bit.ly/31zr6Y8

  speaker

  Dr. Vu T. Thom was born in Thai Binh province. She finished her bachelor in biology at Hanoi University of Science, Vietnam Nation University Hanoi in 2005 at position of valedictorian. In 2007, Ministry of Science and Education, Germany offered her a scholarship for a PhD program at Technical University Dresden. Subsequently, she obtained her Doctor of Philosophy degree there in 2011, and then she had started her academic career at University of Medicine and Pharmacy, Vietnam National University Hanoi (UMP) since 2012. Currently, she is the head of Department of Science, Technology, and International Relations of UMP. She is also the head of Department of Basic Sciences in Medicine and Pharmacy of UMP. Her research of interest is metabolic disorders related to diabetes and cardiovascular diseases. She has (co)authored more than 60 papers in peer-reviewed journals and conferences. She also participated in several international research projects working with collaborators from USA, UK, Germany, China and Thailand.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]