• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  07/06/2022: TS. Phạm Đức Quang (ĐH Công nghệ, ĐHQGHN), Digital holography for 3D imaging

  Holography is a technique that enables a wave-front to be recorded and later reconstructed. Holography is best known as a method of generating three-dimensional images, but it also has a wide range of other applications, including non-destructive testing, security, data storage, laser processing, or new optical elements. In this talk, the basis of the holographic principles, and then the most commonly used optical setup to record and reconstruct holograms, a short review of the different recording materials, computer-generated holography, and recent advanced applications of digital holography are discussed.

  Speaker: TS. Phạm Đức Quang, ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

  Time: 15:30, Tuesday, June 07, 2022

  Venue: Webinar

  speaker

  Quang Duc Pham received the B. Eng. Degree in electronics engineering from University of Engineering and Technology – VNU, Hanoi, in 2006, the Master’s degree in Computer and Communication Engineering from Chungbuk National University, Korea, in 2008, and the Ph.D. degree in Innovation system (Optical information processing) at Utsunomiya National University, Japan, in 2013. From 2013 to 2018, he worked as a postdoctoral researcher at the Center for Optical Research and Education of Utsunomiya National University. From 2018 to 2020, he was manager of the Optical fiber research and development laboratory in the National Center for Technological Progress of the Ministry of Science and Technology. Dr. Quang is currently working as a lecturer at the University of Engineering and Technology – VNU Hanoi. His research interests include 3D imaging, optical metrology, optical sensing, and laser processing. He has published many papers in peer-reviewed journals and international conferences. He has also been granted and contributed to two national Science Research Projects and two Ministry of Science and Technology

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]