• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Tin tức & Sự kiện

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng phân bố xác suất của dữ liệu, bao gồm cả phân bố dữ liệu bệnh nhân và phân bố dữ liệu của nhãn. Bài trình bày mô tả ứng dụng mô hình phân tán và cách sử dụng nó để sinh dữ liệu giả trong bài toán phân tích ảnh siêu âm tim. Một số kết quả thực nghiệm cho thấy rằng mô hình phân tán có thể sinh dữ liệu giả một cách chân thực và có thể cải thiện hiệu suất của mô hình học sâu, cũng như các hướng nghiên cứu tiềm năng khác.

  Speaker: TS. Tạ Việt Cường, Human-Machine Interface Laboratory

  Time: 15:00 – 16:00, Thursday, March 7, 2024

  Venue: Room 405 E3, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Nguyễn Văn Phi

  Xê-mi-na khoa học định kỳ được Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa Công nghệ thông tin, Viện Trí tuệ nhân tạo, và Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ phối hợp thực hiện.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  Đăng ký nhận tư vấn về chương trình Thạc Sĩ liên kết

  Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) liên kết đào tạo chương trình thạc sĩ ngành Điện tử, Năng lượng điện, Tự động hóa, chuyên ngành Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu (Communication and Data Engineering) do Đại học Paris-Saclay, Cộng hòa Pháp cấp bằng. Chương trình với ngôn ngữ […]