• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  05/11/2019: TS. Dương Việt Dũng (ĐH Công nghệ), Lagrangian Vortex Method for Complex Flow Simulation Applied in Aerospace, Wind, and Biology Engineering

  To solve complicated simulation problems for complex deforming objects under complicated motions found in aerospace, aerodynamics, meteorology, biology engineering, this seminar presents Lagrangian vortex method based on Brinkman penalization. The Brinkman penalization acts as an external force, which directly replaced in the Navier-Stokes equation, is described by velocity and vorticity. The advantage of the method is the capability to remove the pressure factor which causes errors in other numerical methods due to the complexity of the shape of the object. Besides, the method can model the complex geometry, complex motions as well as 3D deformation of the object. Then, the equation can be solved in a classical strategy: applying the Bio-Savart law formula is to deal with the convection process; the diffusion process can be solved by two methods: core spreading vortex method and particle strength exchange. The convergence is verified in several simulation applications such as airflow in rotation wings of a helicopter, side wings of UAV, the influence of stormwind on a high-raised building, and fish swimming.

  Speaker: TS. Dương Việt Dũng, ĐH Công nghệ

  Time: 15:30, Tuesday, November 05, 2019

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Dr. Duong Viet Dung is currently a researcher in School of Aerospace Engineering, University of Engineering and Technology, VNU, Hanoi. He finished his bachelor degree in Aerospace Engineering at Hanoi University of Science and Technology (2003-2008); Master and the Ph.D. degree in Aeronautics and Astronautics in Institut Technology Bandung, Indonesia (2008-2015). He got his Postdoctoral Fellow of Wind Engineering at Tokyo Institute of Technology, Japan (2016-2019). He mainly focuses on the simulation of airflow in aerospace, aerodynamics, meteorology, biology engineering.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]