• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  05/10/2021: TS. Trần Cao Quyền (ĐH Công nghệ, ĐHQGHN, Vietnam ), Underwater Source Localization usingMatched Field Processing

  The problem of localization of an underwater source has paid much attention recently since its role are in the development of Vietnam social economy and national security so far. In SONAR, using Matched Field Processing (MFP) to solve the problem is a modern trend since it is applied widely not only in USA but also in NATO countries. In this talk, we will present the crucial problem and the situations of other SONAR groups in both nationwide and worldwide. In addition, we will share some our up-to-date results of advanced MFP based on an approach of Riemannian geometry. The main applications of the proposed algorithm are floating ship localization, submarine localization in military section and fish finding in civilization. Besides, the trend of determining environmental parameters such as sound speed profile, bottom topography and array tilt is also developed. A SONAR system which is embedded the proposed algorithm is suggested for the ships of Czech Republic Navy or cargo ships in commercial use

  Speaker: TS. Trần Cao Quyền, ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

  Time: 15:30, Tuesday, October 05, 2021

  Venue: E3-710,144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi; Access code: https://bit.ly/2WjkHyd

  speaker

  Tran Cao Quyen was born in 1976 in Hanoi, Vietnam. He was graduated Bachelor of Electronics and Telecommunications at Department of Electronics and Telecommunications, Hanoi University of Technology in 1999 and obtained his Master degree of Telecommunications at AIT (Asian Institute of Technology), in Bangkok, Thailand in 2001 and Ph.D in Electronics and Telecommunications from Vietnam National University, Hanoi in 2012. He is with the Faculty of Electronics and Telecommunications, University of Engineering and Technology (VNUH) from 2002 up to now where he has been a Faculty member. Beside giving several courses, his major subjects are but not limited to Underwater Communication and Electromagnetic Engineering, Antenna and Propagations. He is also involved in some projects in SONAR for VNUH as well as for Vietnam Navy Academy.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]