• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  05/05/2020: TS. Lâm Sinh Công (AVITECH), Stochastic Geometry Model for Cellular Networks

  Stochastic Geometry Models has been utilized widely to replace Regular Hexagonal Models in terms of cellular network modelling and performance analysis. In this model, the Base Stations (BS) are assumed to be randomly distributed according to a 2D Poisson Point Process while the users follow a specific distribution and have connections to the nearest or strongest BS. Ultra-Dense Network in which the BSs are distributed with ultra-high density is promising a potential network scenario for 5G cellular network systems. This scenario utilizes Fractional Frequency Reuse scheme which allows the BSs fully share their allocated resources with the adjacent cells to improve spectrum efficiency. This talk provides a basic knowledge of Stochastic Geometry Model for Cellular Networks, followed by an application of this model for Ultra-Dense Network.

  Speaker: TS. Lâm Sinh Công, AVITECH

  Time: 15:30, Tuesday, May 05, 2020

  Venue: Webinar – Microsoft Teams

  speaker

  Lam Sinh Cong received the Bachelor in Electronics and Telecommunication (Honours) and Master in Electronic Engineering in 2010 and 2012, respectively from University of Engineering and Technology, Vietnam National University (UET, VNUH). He obtained his Ph.D degree in Engineering from University of Technology, Sydney, Australia in 2018. He has been working for UET, VNUH as a lecturer since 2010. His research focuses on Stochastic Geometry Model for Wireless Communications and Machine Learning for Communications.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]