• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  05/03/2019: ThS. Bùi Minh Tuấn (AVITECH), Lightweight security communication solutions for IoT networks

  Speaker: ThS. Bùi Minh Tuấn, AVITECH

  Time: 15:30, Tuesday, March 05, 2019

  Venue: E3-707, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Bui Minh Tuan was born in 1985. He received B.Sc. and M.Sc. at The Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam in 2008 and 2013 respectively. He then was posed to The Military Institute of Science and Technology. His position is a researcher with the responsibility is conducting research on and developing equipment and weapons for the Army to meet the requirements of modern warfare, while simultaneously researching on sciences, and technologies for civilian use. His major is electronics and communications. Tuan has been a Ph.D. student at VNU- UET since June 2019. His research interests include IoT, Physical Layer Security, and Computer Vision.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]