• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  04/05/2021: TS. Nguyễn Tấn Như (Univ. Caen Normandy, France), Real-time Computer Vision System for Tracking Simultaneously Subject-specific Rigid Head and Non-rigid Facial Mimic Movements using a Contactless Sensor and System of System approach

  Head and facial mimic animations play important roles in various fields such as human-machine interactions, internet communications, multimedia applications, and facial mimic analysis. Numerous studies have been trying to simulate these animations. However, they hardly achieved all requirements of full rigid head and non-rigid facial mimic animations in a subject- specific manner with real-time framerates. This talk presents a study aimed to develop a real-time computer vision system for tracking simultaneously rigid head and non-rigid facial mimic movements.

  Speaker: TS. Nguyễn Tấn Như, Univ. Caen Normandy

  Time: 15:30, Tuesday, May 04, 2021

  Venue: Webinar; Access code: https://bit.ly/2FkRlae

  speaker

  Nguyen Tan Nhu completed his Bachelor of Engineering at Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam in 2012. Subsequently, he achieved his Master of Engineering at the same university in 2014. He was granted a Ph.D. degree at University of Technology of Compiegne, France in 2020, where he worked on a clinical decision support system for facial mimic rehabilitation in the Bio-Mechanics and Bio-Engineering Laboratory. He is currently a postdoctoral researcher in The GREYC Laboratory, National Graduate School of Engineering and Research Center, University of Caen Normandy, France. His research interests are Biomechanics and Bioengineering, 3D Geometrical Processing, Serious Games for Rehabilitation, and Facial Mimic Rehabilitation.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]