• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  03/12/2019: TS. Lê Đình Anh (ĐH Công nghệ), A Simplified Thermodynamic Model for Numerical Simulation of Cavitating Flow with Thermodynamic Effect

  Cavitation is a phenomenon in that liquid evaporates and vapor bubbles appear in the region of liquid pressure roughly below the saturated vapor pressure due to the flow acceleration. In the region of the pressure recoveries to freestream pressure, the cavitation bubbles collapse that generates the strong pressure wave in flow field that raises the local pressure up to several thousand atmospheric pressure and local temperature to thousand Kelvin. That causes negative effects like erosion on the material, noise, and instability. Then, the performance of hydraulic machinery is decreased. When cavitation occurs, the latent heat for vaporization is supplied from the surrounding liquid of liquid-bubble interface, which decreases the liquid temperature. That results in a drop of the saturated vapor pressure. Then, the bubble growth is delayed and cavitation is suppressed. Hence, the performance of hydraulic machinery could be improved. This phenomenon is called “thermodynamics effect of cavitation”. Therefore, the understanding of thermodynamic effect on cavitation is crucial for the design of the reliable and high performance of hydraulic machinery such as the inducer or hot water feed pump. This study develops a simple, broadly applicable thermodynamic model for homogeneous model that can satisfactorily predict the thermodynamic effect on cavitation for variety flow fields and fluids.

  Speaker: TS. Lê Đình Anh, ĐH Công nghệ

  Time: 15:30, Tuesday, December 03, 2019

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Le Dinh Anh received the B.E. degree in the field of Fluid Machinery and Automation Engineering from Hanoi University of Science and Technology, Vietnam, in 2013. He completed the M. E. degree in Mechanical System and Design from Tohoku University, Japan in 2015, with research on the effect of turbulence model on the cavitation aspect. He was conferred the Degree of Doctor of Philosophy (Engineering) in Mechanical Systems Engineering from Tohoku University, Japan, in 09/2019 with a research topic on “Simplified thermodynamic model for homogeneous model for numerical simulation of cavitation with thermodynamic effect”. He received Tohoku University President Fellowship Award for pursuing Doctoral study. He has been working in School of Aerospace Engineering in the University of Engineering and Technology as a lecturer since October 2019. His research interests include EFD/CFD of cavitation and interaction of turbulence and thermodynamic effect, cavitation suppression technique.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]