• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  03/09/2019: ThS. Lê Trung Thành (AVITECH), EEG Source Localization in the Context of Epilepsy: A New Multiway Temporal-Spatial-Spectral Analysis

  Epilepsy is one of the most common neurological disease, approximately 65 million people diagnosed with epilepsy in the world. For the removal of epileptogenic region in particular and epilepsy diagnosis in general, accurate localization of the epileptic focus is highly meaningful. In this talk, we would like to introduce a robust method for EEG source localization based on a new multiway temporal spatial-spectral (TSS) analysis via spectral graph theory and tensorial blind source separation. In particular, instead of using the temporal behavior of sources (i.e., time variable), we apply the graph wavelet transform (GWT), which is one of the most powerful vertex-frequency tools for graph signal processing (GSP), to the space variable in order to exploit information of the spatial domain. Numerical experiments on both simulated and real data are carried out to evaluate the model performance of the TSS analysis in comparison to space-timefrequency (STF), space-time-wave-vector (STWV) analysis.

  Speaker: ThS. Lê Trung Thành, AVITECH

  Time: 15:30, Tuesday, September 03, 2019

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Le Trung Thanh received B.Sc. and M.Sc. degrees in Electronics and Telecommunications from the VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET), a member of Vietnam National University, Hanoi (VNU) in 2016 and 2018 respectively. He is now pursuing his Ph.D. study at the University of Orleans, France. His research interests include signal processing, subspace tracking, tensor analysis, and system identification.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]