• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  03/08/2021: TS. Andres Arias (Erasmus MC, Netherlands), MRI Imaging Biomarkers of Cancer

  Cancer disease is often difficult to get the right diagnosis and treatment. Gold standards to stage cancer and monitor disease progression are biopsy and imaging of tumor volume. However, the need for invasive biopsies to obtain the required tissue places limits on both spatial and temporal assaying of tumors. Also monitoring tumor volume progression limits earlier response in case the treatment is failing in certain patients. Therefore, effective biomarkers are needed for diagnosis, and predict and identify early response to treatment. Imaging biomarkers are especially useful because they are no-invasive, and allow high temporal and spatial sampling of tumors. In this presentation, I will show my work in how to identify predictive and early response MRI imaging biomarkers of two cancer treatments in early stage clinical trials.

  Speaker: TS. Andres Arias, Erasmus MC

  Time: 15:30, Tuesday, August 03, 2021

  Venue: Webinar; Access code: https://bit.ly/3BKyptX

  speaker

  Dr. Andres Arias is an Electrical engineer, master in embedded system, and PhD in medical imaging. The focus of his PhD at Erasmus Medical Center was the combination of mathematics and computer science to develop medical imaging applications. From January 2018 he was a postdoc researcher working in medical imaging of cancer at Moffitt Cancer Center. Here, he has developed methods to identify imaging biomarkers to predict response to treatment in cancer patients using quantitative MRI. Dr. Andres Arias has (co-)authored nine peer reviewed publications and presented his work in several conferences.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]