• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  03/02/2021: TS. Pierre Ambrosini (Erasmus MC, Netherlands), Automatic Detection of Cribriform Growth Pattern in Prostate Histology Images

  Cribriform growth patterns in prostate carcinoma are associated with poor prognosis. We aimed to introduce a method to detect such patterns automatically. To do so, convolutional neural network was trained to detect cribriform growth patterns. To benchmark method performance, intra- and inter-observer variability has been evaluated. In the presentation we will discuss the method, the experiments and the results of our detection algorithm.

  Speaker: TS. Pierre Ambrosini, Erasmus MC

  Time: 15:30, Wednesday, February 03, 2021

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Pierre Ambrosini received a Master in Computer Science from the University of Lyon (France). He worked as a research engineer at the Biomedical Imaging Group Rotterdam (BIGR) in Erasmus MC. With his group, he prototyped a workstation that aims at improving image guidance during medical interventions. Afterward, he continued his research in the same group as a Ph.D. candidate on image guidance for the Transcatheter Arterial ChemoEmbolization procedure. The research was a collaboration with Philips Healthcare. His research mainly revolved around real-time registration, tracking, and segmentation with X-ray images. After his Ph.D. project, he has been in a postdoctoral position at the Imaging Physics department of the Delft University of Technology working on automatic detection of tumor growth patterns in prostate histopathology images. Since September 2020, he is now back in Erasmus MC at the BIGR and the surgery department working on augmented reality in surgical oncology.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]