• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  01/06/2021: TS. Tạ Văn Dương (Học viện Kỹ thuật Quân sự ), Advances in Soft-matter-based Microlasers

  Microlasers are important components for integrated photonic circuits and ultra-sensitive miniature sensors. In the early state, most microlasers were based on semiconductor materials because of their high efficiency, compactness, and emission stability. However, the fabrication of semiconductor microlasers is challenging that requires costly apparatus and many complex processes. To overcome this issue, recently soft-matter-based microlasers have been investigated intensively as they offer simple fabrication, mechanical flexibility, and the ability to incorporate with different gain materials for tunable wavelength. In this presentation, I will share our work on soft-matter microlasers including polymer lasers and recently developed lasers as well as their application in bioimaging and sensing.

  Speaker: TS. Tạ Văn Dương, Học viện Kỹ thuật Quân sự

  Time: 15:30, Tuesday, June 01, 2021

  Venue: Webinar; Access code: https://bit.ly/3vAn6AY

  speaker

  Dr. Duong Ta is currently a Lecturer at the Department of Optical Devices, Le Quy Don Technical University. He received his ME degree in Optoelectronics and Laser Systems from Bauman Moscow Technical State University (Russia) in 2010 and received his Ph.D. in Physics from Nanyang Technological University (Singapore) in 2014. From 2014 to 2017 he was a Postdoctoral Researcher at Heriot-Watt University and then at King’s College London (UK). He has authored 37 papers in ISI journals, a patent, and a book chapter. According to Google Scholar, his work has received >1850 citations and his current h-index is 22. Dr. Duong Ta is an Associate Editor of Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, and a reviewer for Advanced Functional Materials, Optica, Nanophotonics, Photonics Research, Advanced Photonics, Optics Letters, Journal of Lightwave Technology, Optical Engineering, ACS sensors, ACS Applied Nano Materials, Analytical Chemistry, Scientific Reports, Sensors and Actuators B…

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]