Khóa học: 19/01/2019, GS. TSKH. Huỳnh Hữu Tuệ, Cách viết bài báo khoa học theo chuẩn quốc tế

GS. Huỳnh Hữu TuệLaval University, Canada Thời gian: thứ 7, 19/1/2019Địa điểm: Phòng 3, Nhà G3, 144 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội Khóa học “Cách viết bài báo khoa học theo chuẩn quốc tế” được GS.TSKH. Huỳnh Hữu Tuệ công tác…