0 comments on “Tích hợp tri thức dạng xác suất trong các hệ thống thông minh và ứng dụng xây dựng một cơ sở tri thức ngữ nghĩa Tiếng Việt”

Tích hợp tri thức dạng xác suất trong các hệ thống thông minh và ứng dụng xây dựng một cơ sở tri thức ngữ nghĩa Tiếng Việt

Tích hợp tri thức dạng xác suất

Xu hướng chủ yếu của các hệ thống thông minh hiện nay là được xây dựng để làm việc với dữ liệu lớn, từ nhiều nguồn khác nhau và nguồn tri thức của các hệ thống này thường được biểu…

0 comments on “Thông báo Bài giảng đặc biệt: 09/08, TS. Hoàng Hồng Sơn, về Adaptive filtering”

Thông báo Bài giảng đặc biệt: 09/08, TS. Hoàng Hồng Sơn, về Adaptive filtering

Thời gian: thứ 6, ngày 09/08/2019           - Buổi sáng: 9:00 - 11:30             - Buổi chiều: 13:30 - 16:00Địa điểm: Phòng 304, nhà G2, Số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy Tiêu đề:…