Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ

Recent news

WebEx webinar: 21/04/2020, GS. K V S Hari (India) về Drone-ground communication

Title: Wireless Channel Modelling of Drone-Ground links using RF measurementsSpeaker: Prof. K V S Hari, Department of ECE, Indian Institute of Science, India Thời gian: 3:00 PM – 4:30 PM, April 21, 2020Địa điểm: WebEx (Cisco) webinarLink: https://bit.ly/3a7ccXC ABSTRACT: He will…

Công ty Thông tin M3, thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tuyển dụng kỹ sư Điện – Điện tử

Nội dung công việc: Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới liên quan đến điều khiển, tự động hóa, cơ điện tử. Yêu cầu: ít nhất một trong các nội dung sau Có kiến thức về điều khiển tự động,…

2 Bài báo được chấp nhận tại Hội nghị IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Seoul, Hàn Quốc

1. TV Khoa, YM Saputra, DT Hoang, NL Trung, DN Nguyen, NV Ha, E Dutkiewicz, Collaborative Learning Model for Cyberattack Detection Systems in IoT Industry 4.0, IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 6-9 April, 2020, Seoul, Korea. 2. BM…