• Advanced Institute of Engineering and Technology (AVITECH)

 • Distinguished Lectures

  January 19, 2019: How to write a scientific paper with good international practice (in Vietnamese)

  Khóa học “Cách viết bài báo khoa học theo chuẩn quốc tế” được GS.TSKH. Huỳnh Hữu Tuệ, từng công tác tại Khoa Điện và kỹ thuật máy tính của Trường Đại học Laval (Canada) giảng dạy. GS.TSKH. Huỳnh Hữu Tuệ đã từng là Hiệu trưởng của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà, nay là giáo sư thỉnh giảng của Trường Đại học Quốc tế, trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. GS. Huỳnh Hữu Tuệ là tác giả và đồng tác giả của hai cuốn sách và hơn 200 công trình khoa học trong lĩnh vực xử lý thông tin, ông tập trung nghiên cứu các kỹ thuật mô phỏng thống kê, xử lý thông tin, giải thuật nhanh, với nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế và viễn thông.

  Khóa học “Cách viết bài báo khoa học theo chuẩn quốc tế” diễn ra Hà Nội với chuỗi bài giảng được thiết kế sinh động, phù hợp trong  thời lượng một ngày, nội dung chủ yếu dựa theo chuẩn quốc tế, tiêu chí của Tổ chức IEEE, gồm bốn nội dung chính sau:

  1. Chọn vấn đề công bố, phương pháp nghiên cứu, đánh giá tính và mức độ sáng tạo, đóng góp của nội dung công trình đối với lĩnh vực;
  2. Chọn tạp chí để nộp công trình;
  3. Chuẩn bị và viết bản thảo;
  4. Trả lời phản biện và sửa bản thảo.

  Chương trình:

  Thời gian: thứ 7, 19/1/2019
  Địa điểm: Phòng 3, Nhà G3, 144 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội

  Buổi sáng:

  9:00 – 10:00: Bài giảng 1 – Chọn vấn đề công bố, phương pháp nghiên cứu, đánh giá tính và mức độ sáng tạo, đóng góp của nội dung công trình đối với lĩnh vực
  10:00 – 10:30: Giải lao
  10:30 – 11:00: Bài thực hành 1 – Ví dụ điển hình và thảo luận về Bài giảng 1
  11:00 – 11:30: Bài giảng 2 – Chọn tạp chí để nộp công trình

  Buổi chiều:

  13:30 – 14:30: Bài giảng 3 – Chuẩn bị và viết bản thảo
  14:30 – 15:00: Giải lao
  15:00 – 15:30: Bài thực hành 2 – Ví dụ điển hình và thảo luận về Bài giảng 3
  15:30 – 16:00: Bài giảng 4 – Trả lời phản biện và sửa bản thảo

  Xem thêm:

  SAME CATEGORY

  January 11, 2024: Prof. Mérouane Debbah (Khalifa University of Science and Technology, UAE) TelecomGPT: The Next Big Wave in Telecomunications

  The evolution of generative artificial intelligence (GenAI) constitutes a turning point in reshaping the future of technology in different aspects. Wireless networks in particular, with the blooming of self-evolving networks, represent a rich field for exploiting GenAI and reaping several benefits that can fundamentally change the way how wireless networks are designed and operated nowadays. […]

  March 09, 2021: Prof. Mérouane Debbah (Huawei France Research Center, France), Breakthrough Research: From Innovation to Invention

  Prof. Merouane Debbah will talk about breakthrough research, focusing on Mathematics and Algorithms for Information and Communication Technology (ICT). He will in particular explain the various research domains, going from business-driven to technology-driven and, more recently, innovation-driven research. The talk will be followed by a Q&A session. Speaker: Prof. Mérouane Debbah, Vice-President of Huawei France […]

  April 21, 2020: Prof. K.V.S. Hari (Indian Inst. Science, Indian), Wireless Channel Modelling of Drone-Ground links using RF measurements

  He will briefly introduce the motivation to study channel modeling followed by a brief overview of the experiments in channel measurements leading to the IEEE 802.16 standard. He will present the challenges in developing a communication system for drone communication links using current systems like LTE and the motivation to study the wireless channel models […]