• Advanced Institute of Engineering and Technology (AVITECH)

 • Khác

  Sách

  1. Nguyen Linh Trung, Tan Tran Duc, Huynh Huu Tue, Digital Signal Processing, Vietnam National University Publisher, Hanoi, 2012. [PDF].

   Giáo trình “Xử lý tín hiệu số” được biên soạn nằm trong chuỗi các giáo trình về Xử lý tín hiệu và hệ thống để giảng dạy cho bậc đại học và sau đại học tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

   Nội dung của giáo trình tập trung vào phân tích vai trò “lọc” của một hệ thống rời rạc tuyến tính bất biến theo thời gian và tìm hiểu các phương pháp thiết kế các bộ lọc tuyến tính.

   Trong quá trình soạn thảo không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được đóng góp của độc giả để nhóm tác giả hoàn thiện giáo trình này cho những lần tái bản sau. Mọi phản hồi xin liện hệ về: avitech@vnu.edu.vn