• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Phát triển hệ thống lưu trữ và truyền thông ảnh y tế mở rộng PACS

  Trong quá trình số hóa dữ liệu ảnh y tế, hệ thống PACS được sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện và các trung tâm y tế.Trong nghiên cứu này, chúng tôi xây dựng một hệ thống lưu trữ và truyền thông ảnh mở rộng phục vụ bác sỹ trong quá trình chẩn đoán bệnh. Hệ thống PACS mở rộng được xây dựng dựa trên nền tang mã nguồn mở, cho phép tương thích với các chuẩn truyền thông ảnh y tế hiện tại. Tính năng mở rộng được tập trung vào việc xây dựng tính năng cho phép người sử dụng có thể xem ảnh y tế bằng các thiết bị di động như labtop và máy tính bảng trên nền tảng web, android, từ đó nâng cao khả năng tương tác trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh nhân từ xa. Thêm vào đó, hệ PACS mở rộng được thiết kể cho phép mở rộng về quy mô và có thể tích hợp các module có tính năng xử lý ảnh. Định hướng mở rộng quy mô hướng tới mục tiêu cho phép kết nối bệnh viện và các trung tâm y tế vệ tinh với nhau, tái sử dụng dữ liệu của bênh nhân.

  Hệ thống PACS mở rộng, cho phép bác sỹ kết nối với hệ PACS sử dụng các thiết bị di động

  Ảnh CT hiển thị trên thiết bị máy tính bảng được kết nối với hệ thống PACS mở rộng qua mạng LAN không dây

  Thông tin khác

  Chủ trì: TS. Lưu Mạnh Hà, AVITECH