• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

  • Phân tích ảnh cắt lớp CT sử dụng mạng nơ-ron tích chập ứng dụng trong can thiệp điều trị ung thư gan

    Ung thư gan là loại ung thư phổ biến thứ sáu trong các loại ung thư ở trên thế giới và lànguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong trong các loại ung thư ở Việt Nam. Đề tài này tập trung vào điều trị ung thư gan bằng can thiệp (liver intervention) sử dụng phương pháp song radio cao tần (RFA). Trọng tâm nghiên cứu gồm: tách vùng mạch máu của gan (liver vessel segmentation), ghép ảnh gan (liver image registration) và tách vùng bị tiêu hủy (liver ablation zone segmentation). Khó khăn chính của tách vùng mạch máu gan và tách vùng bị tiêu hủy là các phương pháp hiện tại tương đối bất tiện, đòi hỏi tương tác nhiều từ phía bác sỹ và tương đối mất thời thời gian. Với ghép ảnh gan, hiện tại vẫn chưa có một phương pháp ghép ảnh gan được sử dụng trực tiếp trong can thiệp gan RFA bởi hạn chế về tính tự động và thời gian xử lý. Hướng cải thiện chất lượng can thiệp gan RFA nhóm chúng tôi nhắm đến đó là giảm thời gian xử lý và tăng tự động hóa trong khi vẫn đảm bảo về độ chính xác, với hướng tiếp cận sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo mà thành phần cốt lõi là mạng nơ-ron tích chập (CNN: convolutional neural network).

    Ảnh 3D phân tách các vùng gan (đỏ sẫm), tĩnh mạch gan (tím), động mạch gan (hồng) và khối u (đỏ tươi) từ ảnh CT của một bệnh nhân bị ung thư gan nguyên phát

    Thông tin khác

    Chủ trì: TS. Lưu Mạnh Hà, AVITECH