• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • TS. Lê Vũ Hà

  Trưởng nhóm nghiên cứu
  Công nghệ thần kinh, AVITECH

  Trưởng bộ môn
  Tín hiệu và Hệ thống, Khoa Điện tử Viễn thông

  TS. Lê Vũ Hà là trưởng nhóm nghiên cứu Công nghệ Thần kinh tại AVITECH. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1993 với bằng Kỹ sư Tin học, ông sau đó tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính và Tiến sĩ Khoa học Máy tính lần lượt tại Đại học Bách khoa California vào năm 2000 và Đại học Louisiana tại Lafayette vào năm 2003. Từ năm 2004 đến nay, ông là giảng viên tại Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông đã từng là nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ Thông tin, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Quốc Gia (1993-1997), nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Viện Điện tử, Đại học Paris-Sud 11 (2006-2007). Ông hiện là trưởng Phòng thí nghiệm Tín hiệu và Hệ thống của Khoa Điện tử Viễn thông. Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy ông đã và đang tham gia bao gồm thị giác máy và thị giác 3D, gán nhãn tự động cho ảnh và video, tạo ảnh siêu phân giải, xử lý ảnh và tín hiệu y sinh, và gần đây nhất là giao diện não – máy. TS. Lê Vũ Hà là hội viên các chi hội Máy tính, Xử lý tín hiệu, Kỹ thuật Y sinh của Hiệp hội Kỹ sư Điện và Điện tử Hoa Kỳ (IEEE), và Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV). Ông là thành viên ban biên tập và ban tổ chức của một số tạp chí và hội nghị khoa học hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực ICT, bao gồm REV Journal on Electronics and Communications, Chuyên san Nghiên cứu và Phát triển CNTT-TT của Bộ Thông tin Truyền thông, hội nghị ATC hàng năm trong giai đoạn 2008-2012. Ông còn tham gia công việc phản biện cho một số tạp chí và hội nghị khoa học quốc tế chuyên ngành có uy tín cao như Digital Signal Processing Journal, EURASIP Journal on Embedded Systems, and EURASIP Journal on Advances in Signal Processing.

  Thông tin khác:

  Website: https://uet.vnu.edu.vn/~halv
  Email: halv@vnu.edu.vn