• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Hội nghị ISCIT, 25-27/09/2019, Tp. HCM

  Hội nghị quốc tế về Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ISCIT) là một diễn đàn khoa học quốc tế có uy tín, nhằm tăng cường sự hiểu biết, phát triển, và hợp tác quốc tế về nghiên cứu chất lượng cao trong các lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Điện tử, Viễn thông và liên quan.

  ISCIT được tổ chức luân phiên tại các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Thái Lan, Nhật, Trung Quốc, Úc, Hàn Quốc). ISCIT 2019 là sự tiếp nối lần thứ 19 của chuỗi các hội nghị ISCIT thành công, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

  Hội nghị do Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Tạp chí Thông tin và Truyền thông – Bộ Thông tin và Truyền thông (JoICT) phối hợp tổ chức. Kỷ yếu của Hội nghị được đưa lên thư viện số của Hiệp hội các kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE Xplore Digital Library).

  Thông tin chi tiết

  Website: https://iscit2019.org