• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

  • Cải thiện phương pháp phân loại và sắp xếp bộ nhiễm sắc thể

    Phân loại và sắp xếp bộ nhiễm sắc thể dựa trên công nghệ xử lý ảnh y sinh có vai trò quan trọng trong việc phân tích gen, từ đó cho phép bác sỹ có những chẩn đoán về các bệnh lý và hội chứng liên quan đến gen di truyền ví dụ như hội chứng Down, ung thư máu,vv. Với công nghệ chẩn đoán bệnh hiện tại, bác sỹ sử dụng các phưng pháp xử lý ảnh cổ điển bán tự động để cắt và phân tách từng bộ nhiễm sắc thể. Việc ghép các nhiễm sắc thể thành các bộ nhiễm sắc thể trong 23 bộ nhiễm sắc thể của người sử dụng những phương pháp phân loại tự động cổ điển thường có số lớn, đòi hỏi bác sỹ phải thao tác trực tiếp sắp xếp, mất nhiều công sức và thời gian. Trong nghiên cứu này chúng tôi tìm hiểu vấn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo với công nghệ lõi là mạng nơ-ron tích chập để cải thiện quá trình tự động phân cặp bộ nhiễm sắc thể, từ đó làm cơ sở để tự động phát hiện những nhiễm sắc thể bất thường, trợ giúp bác sỹ đưa ra khả năng về sự bất thường trong bộ nhiễm sắc thể của bệnh nhân.

    Ảnh chụp nhiễm sắc thể của bệnh nhân bị ung thư máu chụp từ kính hiển vi

    Thông tin khác

    Chủ trì: TS. Lưu Mạnh Hà, AVITECH