Nhóm nghiên cứu Telemedicine

Công nghệ thông tin truyền thông thông minh trong y tế, sức khỏe từ xa

Nhóm nghiên cứu Neuro-Technology

ẻtert
Công nghệ thần kinh hướng đến hỗ trợ người mắc bệnh sa sút trí tuệ

Nhóm nghiên cứu Artificial Intelligence

Trí tuệ nhân tạo và robot