30/04/2020: PhD Scholarship, System identification: from blind to informed paradigm

Applications are invited to apply for a 3-year scholarship to undertake a joint PhD program in Communication Engineering at both (VNU-UET) and (UTS) …. Read more

18/04/2020: AVITECH làm đầu mối tổ chức seminar khoa học đầu tiên của IEEE Signal Processing Society (SPS) Vietnam Chapter về Drone-ground communication vào ngày 21/04/2020

Seminar cũng sẽ có sự tham dự của giáo sư Wing-Kin (Ken) Ma đến từ Chinese University of Hong Kong
(CUHK), đồng thời là IEEE SPS Director-at-large of Region 10 (Asia-Pacific) …. Xem thêm

17/03/2020: Công ty Thông tin M3, thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tuyển dụng Kỹ sư Điện – Điện tử

Nội dung công việc: Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới liên quan đến điều khiển, tự động hóa, cơ điện tử…. Xem thêm

03/03/2020: 2 Bài báo được chấp nhận tại Hội nghị 2020 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Seoul, Hàn Quốc

1. Collaborative Learning Model for Cyberattack Detection Systems in IoT Industry 4.0
2. Autoencoder based Friendly Jamming
Xem thêm

02/03/2020: Trường hè nghiên cứu 2020

Nhằm thúc đẩy trao đổi hợp tác giữa các nhà khoa học, công ty công nghệ giữa Úc và Việt Nam cũng như tạo điều kiện cho các bạn trẻ tìm cơ hội nghiên cứu sau đại học (PhD) và làm việc tại Úc, trường hè nghiên cứu năm 2020 được tổ chức với chủ đề về sự phát triển của các công nghệ nền tảng cho cho một xã hội thông minh và bền vững… Xem thêm

11/02/2020 (Báo): Xã hội 5.0 của Nhật Bản và Công nghiệp 4.0

Gần đây, chúng ta nghe nói nhiều về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (The 4th Industrial Revolution) hoặc Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0). Báo chí Việt Nam cũng đã có những bài sơ qua về Xã hội 5.0 của Nhật BảnXem thêm