Email

avitech@vnu.edu.vn

Địa chỉ

Phòng 707, Tòa E3, Trường Đại học Công nghệ, số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: