Cuốn sách này nằm trong chuỗi các giáo trình về xử lý tín hiệu và hệ thống được giảng dạy cho bậc đại học và sau đại học tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nội dung của giáo trình tập trung vào phân tích vai trò “lọc” của một hệ thống rời rạc tuyến tính bất biến theo thời gian và tìm hiểu các phương pháp thiết kế các bộ lọc tuyến tính.

Link truy cập: http://avitech.uet.vnu.edu.vn/?page_id=3740

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *